Välkommen till SNPF


Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen består av ca 2 500 medlemmar, är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet, samt av andra som arbetar med
narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger.

och gått ur Moderaterna.
  • SNPF främjer utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område.
  • SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar.
  • SNPF håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet.
– Vi sparar fem kubik diesel om året på det här. Nu använder vi vindkraftsel i stället. CHLO FRANGL5533; SHAI5533; Lauren scalloped suede balett lägenheter 515 39
Mats Knutsson och Anna Hedemo leder partiledardebatten. Foto: Henrik Montgomery/TT
Därför vill Ebba Busch Thor (KD) göra upp med Vänsterpartiet om penningtvätt | Göran Eriksson | SvD
Torsdagens besked från
dig. Dig och alla andra barn och unga över hela världen som tycker att vi politiker gör för lite.”
top

Nr 3 2019

Om narkotikapolitiken och debatten
Norrköping maj 2019 – en höjdarkonferens
Fentanylärendet som går till historien

Till tidningen Se tidigare nummer av tidningen

Senaste Nyheterna

Senaste Rapporterna